Mar de Joves

Mar de Joves es celebra entre juny i setembre. Cada cinc dies, un grup de vuit joves desafavorits circumnaveguen Mallorca i Menorca, experimenten els avantatges del SailTraining, entre les quals destaquen construir l’autoestima i la confiança personal , aprendre a treballar en equip, crear una sensació d’èxit i conèixer el valor de la cooperació. Així mateix, duen a terme altres tasques com la neteja de platges i fons marins i la identificació de diferents espècies de peixos per contribuir a la investigació científica. Aquestes tasques promouen la conscienciació mediambiental i posen de relleu la importància de la conservació de les Illes Balears. En total, més de 200 joves participen cada any.